Temat: Handel. Z kim i czym handlujemy?

Podręcznik str. 158 – 160

Temat zapisz w zeszycie.

Przepisz i uzupełnij notatkę.

  1. Import – zakup produktu w innym kraju.

Eksport – sprzedaż produktu do innego kraju.

  1. Polska importuje głównie ropę naftową, gaz ziemny, maszyny oraz samochody, a eksportuje – meble, samochody osobowe, silniki spalinowe oraz sprzęt RTV i AGD.

  2. Głównymi partnerami handlowymi Polski są: Niemcy, Włochy, Francja, Rosja i Chiny.

  3. Saldo bilansu handlu zagranicznego (różnica między wartością eksportu a wartością importu) naszego kraju przez wiele lat było ujemne. Wartość eksportu przewyższyła wartość importu dopiero w 2015 roku.

  4. Na podstawie dostępnych źródeł informacji podaj trzy przykłady polskich towarów eksportowych i firm, które osiągnęły sukcesy za granicą.

Temat: Podsumowanie wiadomości – „Usługi w Polsce”.

Zapisz temat.

Przeczytaj „Podsumowanie” –podręcznik str. 161

W zeszycie rozwiąż zadania 1- 6 – podręcznik str. 162