Ułatwienia dostępu

  Samorządowe Przedszkole w Lipsku w roku 2022 realizuje projekt w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Przedszkole otrzymało 3750 zł na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo. Wsparcie finansowe MEiN  -  3000 zł. oraz organu prowadzącego – 750 zł.