Ułatwienia dostępu

Dla rodziców

Wykaz godzin dostępności nauczycieli ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2023/24

Zgodnie z art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ustala się godziny dostępności nauczycieli ZSS w Lipsku.

W ramach tego czasu, nauczyciel odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 

Wykaz podręczników  dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2023/24 do kupienia przez rodziców:

 

 Zgodnie z art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ustala się godziny dostępności nauczycieli ZSS w Lipsku.

W ramach tego czasu, nauczyciel odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.