Do góry

Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie nr 176/20 Burmistrza Lipska

z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipsk oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowanie rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienie tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

 
 
Powered by Phoca Download