Ułatwienia dostępu

Szkoła podstawowa

Od pierwszej klasy do ostatniej, zbratani wspólnym celem,

Tworzymy razem swoją przyszłość, zdążając w życie śmielej.

Każdego dnia po parę kroków, zbliżamy się do świata,

Tajemnic przecież tyle wokół, w człowieku, w ziemi, w kwiatach.

 

Ref.:

Cześć nasza Szkoło, cześć! Tu dla nas drugi dom,

dla Ciebie nasza pieśń, ufamy w dobroć Twą.

Niechaj codzienny trud mądrością krzepi nas -

sięgniemy wyżej gwiazd i prześcigniemy czas.