Ułatwienia dostępu

  Niedługo nadejdą święta Bożego Narodzenia. Czas radości, miłości, zimowego pejzażu  i spotkań w gronie najbliższych. W tym czasie zasiądziemy przy rodzinnym stole, połamiemy się opłatkiem, powiemy  miłe, ciepłe słowa, innym wyślemy bożonarodzeniową kartkę, a w niej świąteczne życzenia.

I. Organizator

Organizatorem konkursu  jest zespół wychowawczo – profilaktyczny ZSS w Lipsku

II. Cele konkursu

  • propagowanie wartości i więzi rodzinnych
  • popularyzowanie polskich tradycji świątecznych
  • doskonalenie i rozwijanie możliwości twórczych poprzez różne techniki plastyczne

III. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej z uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia.

 IV. Warunki uczestnictwa

1.Konkurs jest zorganizowany w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria - klasy I – praca plastyczna w dowolnej technice plastycznej, na formacie nie mniejszym niż A4, pod tytułem ,,Moje święta w gronie rodziny”;

Kategoria – klasy II – IV – Klasowy lapbook  świąteczny, wykonany dowolnymi,  różnymi  technikami  i pomysłami, pod warunkiem, że będą miały formę lapbooka, każda klasa wykonuje jeden lapbook;

Kategoria – klasy V – VIII – Rodzinna ozdoba bożonarodzeniowa, wykonana w formie przestrzennej  (bombka, aniołek, gwiazda, itp.);

Ważne! Przy wykonywaniu prac plastycznych dozwolona jest pomoc i wsparcie rodziców lub rodzeństwa.

2. Prace należy opatrzeć danymi – imię, nazwisko, klasa.

3. Termin składania prac – 17 grudnia 2021 r. do wychowawców klas.

4. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu – 22 grudnia 2021 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

                                                                                         Zespół wychowawczo – profilaktyczny ZSS w Lipsku