Ułatwienia dostępu

Konkursy

Udostępniamy możliwość indywidualnego skorzystania każdego ucznia lub osoby dorosłej z portalu dyktanda.pl

Ćwicz! Udoskonalaj! Nabywaj wprawy! Szlifuj formę!

  Zespół do spraw profilaktyki zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Odpoczywam aktywnie – miło i przyjemnie spędzam czas wolny”. Ideą konkursu jest popularyzowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień.

  Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku zorganizował I edycję konkursu plastycznego „STOP przemocy”.

  Zespół wychowawczo - profilaktyczny ogłasza dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Lipsku KONKURS - na bożonarodzeniową kartkę świąteczną dla przyjaciela.

  W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku ogłasza I edycję konkursu plastycznego dla dzieci pt.: „STOP przemocy”.