Ułatwienia dostępu

W bieżącym roku szkolne rekolekcje wielkopostne będą transmitowane przez TVP3.

  • dla dzieci: 22-24 marca 2021 o godz. 9.30,
  • dla młodzieży: 22-24 marca 2021 o godz. 12.30.

Każda seria rekolekcji (dzieci i młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków po 23 minuty.

Rekolekcje będą również dostępne w mediach społecznościowych:
Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/
Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/

Klasy I-III będą uczestniczyły w rekolekcjach w czasie zajęć w szkole.
Zajęcia zdalne w klasach IV- VIII będą zawieszone jedynie w trakcie trwania transmisji telewizyjnej.

Nauczycieli proszę, aby wziąć to pod uwagę i z klasami IV- VIII w tych dniach zakończyć 5. lekcję o godz. 12.25, a 6. lekcję rozpocząć o godz. 13.00.

Uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w 3-dniowych rekolekcjach wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).