Ułatwienia dostępu

  Od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki zdalnej. Wychowawczynie klas poinformują Rodziców/Opiekunów o terminie spotkań z dziećmi na platformie Classroom.

  Uczniowie klas IV- VIII nadal pracują zdalnie, zachowany jest dotychczasowy porządek zajęć.

  Przypominam, że każde dziecko w Polsce, do ukończenia szkoły podstawowej, podlega obowiązkowi szkolnemu. W dobie zdalnego nauczania rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za to, żeby dziecko ten obowiązek spełniało. Ich zadaniem jest umożliwienie regularnego udziału w zajęciach, ale także stworzenie odpowiednich warunków do nauki w domu. Nikomu nie wolno nagrywać, fotografować i rozpowszechniać informacji o uczestnikach zajęć zdalnych.

  Wszystkim Uczniom, Rodzicom/Opiekunom, Przyjaciołom szkoły życzymy dużo zdrowia.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku