Ułatwienia dostępu

  Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Lipsku informuje, że zgodnie decyzją Kancelarii Premiera RP przedszkola pozostają zamknięte. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) w trakcie trwania ich dyżuru lub służby. Wszyscy zainteresowani z w/w grupy, zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do placówki załączonego wniosku.