Ułatwienia dostępu

Drodzy Uczniowie,

w związku z powrotem do szkoły przypominam o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. W przestrzeniach wspólnych pamiętajcie o zachowaniu dystansu i zakładaniu maseczek. Często myjcie lub dezynfekujcie ręce.

Poniżej zamieszczamy raz jeszcze harmonogram zajęć hybrydowych oraz przydział sal dla poszczególnych klas.

Bardzo się cieszymy z Waszego powrotu. Do zobaczenia :)

                                                 Barbara Aleksiejczyk

                                               Dyrektor ZSS w Lipsku


Harmonogram zajęć ucz. kl. IV-VIII, które będą odbywały się w szkole

(17- 28 maja 2021 r.)

Data

Do szkoły przychodzą klasy:

17.05- poniedziałek

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

18.05- wtorek

IV a, IV b,

V,

VII a, VII b

19.05- środa

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

20.05- czwartek

IV a, IV b,

V,

VII a, VII b

21.05- piątek

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

24.05- poniedziałek

IV a, IV b,

V,

VII a, VII b

25.05- wtorek

Egzamin ósmoklasisty-

język polski od 9.00

26.05- środa

Egzamin ósmoklasisty-

matematyka od 9.00

27.05- czwartek

Egzamin ósmoklasisty- język angielski/rosyjski od 9.00

28.05- piątek

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

Przypominamy, że w dniach egzaminów ósmoklasisty (25, 26, 27 maja 2021) klasy I- VII nie mają zajęć ani w szkole, ani zdalnie.


Przydział sal dla poszczególnych klas od 17 maja 2021 r.

Kl. IV a– wych.: Pani Wioletta Rokita (sala nr 29)

Kl. IV b- wych.: Pani Małgorzata Bielecka (sala nr 12)

Kl. V– wych.: Pan Wiesław Zakrzewski (sala A – łącznik)

Kl. VI a- wych.: Pani Ewa Renkowska (sala nr 27)

Kl. VI b– wych.: Pani Agnieszka Krzywicka (sala nr 8)

Kl. VI c- wych.: Pani Katarzyna Kiejko (sala nr 10)

Kl. VII a– wych.: Pani Elżbieta Bielawska (sala nr 13)

Kl. VII b- wych.: Pani Joanna Klepacka (sala nr 21)

Kl. VIII a– wych.: Pani Bożena Mucha (sala nr 7)

Kl. VIII b- wych.: Pani Elżbieta Bienasz (sala nr 28)