Ułatwienia dostępu

Rada Rodziców przy ZSS w Lipsku przypomina o wpłacie składek na konto:

Bank Spółdzielczy w Suwałkach 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103

Odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Wysokość składek:

  • 1 dziecko – 40 zł
  • 2 dziecko – 35 zł
  • 3 i kolejne – 30 zł

Składkę można też wpłacić u wychowawcy klasy.

Zakup nagród na koniec roku szkolnego, za wyniki w nauce i inne osiągnięcia, to duży wydatek , dlatego prosimy o wyrozumiałość i z góry dziękujemy.

Rada Rodziców