Ułatwienia dostępu

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1września 2022 r. (czwartek)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

06– 11.04. 2023r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

23 maja  2023 r. (wtorek)
- język polski

24 maja  2023 r. (środa)
- matematyka

25 maja  2023 r.(czwartek)
- j. obcy nowożytny

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2023 r.(piątek)

8.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Dodatkowe dni wolne

2.

Dla uczniów klas I-VII SP

 23,24,25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek)

4.

Dla uczniów ZSS

14.10.22 r.;31.10.22 r.;02.11.22 r.; 02.05.23r.; 09.06.23r.