Ułatwienia dostępu

KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

(nie dotyczy uczniów wskazanych przez MGOPS w Lipsku)

Od 2 stycznia 2023r. uczniowie, których rodzice złożą deklarację korzystania ze stołówki szkolnej będą płaciły tzw. „wsad do kotła” w kwocie 7,00zł.

Pozostały koszt przygotowania posiłku pokryje szkoła.

Prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie ich w sekretariacie szkoły.