Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

Lp.

Klasa

Data

Miejsce

Godziny

1.

4 ; 5b

08.06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

2.

5a

09.06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

3.

5c

10.06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

4.

6a

15.06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

5.

8

16-18.06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

6.

6b

19 06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

7.

7a

22.06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

8.

7b

23.06.20 r.

I piętro korytarz

800-1300

9.

1-3

15-19. 06.20 r.

przy wejściu głównym ( do pudełka z klasą)

900-1400

Bardzo prosimy o respektowanie w/w zasad, które są wymogiem bezpieczeństwa każdej ze stron.

W przypadku kilkoro dzieci z rodziny można wybrać jeden termin.

Bardzo dziękujemy!

Dyrekcja i bibliotekarz

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWI

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

  Dyrektor ZSS w Lipsku informuje, że Samorządowe Przedszkole w Lipsku nie wznowi działalności od 25 maja 2020 r.

  Decyzja została podjęta w porozumieniu z Burmistrzem Lipska i oparta na przeprowadzonej wśród rodziców diagnozie, z której wynika, że z opieki przedszkolnej skorzystałoby tylko dwoje dzieci.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Przypominam, że do 18 maja 2020 r. należy wystawić propozycje ocen rocznych.

W obszarze oceniania wpisujemy- „Propozycja oceny rocznej” i w kolumnie wystawiamy oceny.

Ocena z zachowania powinna być wpisana w tabeli ocen rocznych i ewentualnie później edytowana w przypadku wystawienia innej niż proponowana.

 

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku