Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
Drodzy Uczniowie!

Z radością przypominam, że od 31 maja 2021 r. zapraszamy do szkoły codziennie wszystkich uczniów.
Zajęcia nadal będą odbywały się w wyznaczonych klasach. Korzystamy również z szatni.
Do zobaczenia :-)

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku

Rada Rodziców przy ZSS w Lipsku przypomina o wpłacie składek na konto:

  Od dziś, 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.

Drodzy Uczniowie,

w związku z powrotem do szkoły przypominam o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. W przestrzeniach wspólnych pamiętajcie o zachowaniu dystansu i zakładaniu maseczek. Często myjcie lub dezynfekujcie ręce.

Harmonogram zajęć ucz. kl. IV-VIII, które będą odbywały się w szkole (17- 28 maja 2021 r.)

  Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

  Drodzy Uczniowie,

  Od 4 maja 2021 r. do szkoły wracają wszyscy uczniowie klas I - III.

  Od 15 maja 2021 r. zajęcia na terenie szkoły będą mieli również uczniowie klas IV - VIII. Organizację nauczania klas starszych oraz egzaminu ósmoklasisty zamieścimy wkrótce.

Prawdopodobnie od 29 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas wrócą do szkoły w trybie stacjonarnym.

Pozdrawiam serdecznie.

Do zobaczenia

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku