Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

Organizacja nauczania hybrydowego klas I-III w okrasie 26-30 kwietnia 2021 r.

Do szkoły zapraszamy klasy według harmonogramu:

Lp.

Dzień tygodnia

Klasy

1.

Poniedziałek- 26.04.2021

Ia, Ib, IIIa

2.

Wtorek- 27.04.2021

IIa, IIb, IIIb

3.

Środa- 28.04.2021

Ia, Ib, IIIa

4.

Czwartek- 29.04.2021

IIa, IIb, IIIb

5.

Piątek- 30.04.2021

IIIa, IIIb

Na terenie szkoły obowiązuje plan lekcji z danego dnia tygodnia. Szczegóły przekażą rodzicom wychowawcy.

Gospodarka komunalna będzie prowadziła dowożenie.

Stołówka również wznawia działalność.

Cieszymy się, że chociaż w niewielkim wymiarze, będziemy mogli się spotkać.

Do zobaczenia!

Dyrekcja ZSS w Lipsku

  Od 19 kwietnia 2021 r. Samorządowe Przedszkole w Lipsku wznawia swoja pracę na normalnych zasadach. Zapraszamy!

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku

  Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Lipsku informuje, że zgodnie decyzją Kancelarii Premiera RP przedszkola pozostają zamknięte. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) w trakcie trwania ich dyżuru lub służby. Wszyscy zainteresowani z w/w grupy, zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do placówki załączonego wniosku.

  Od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki zdalnej. Wychowawczynie klas poinformują Rodziców/Opiekunów o terminie spotkań z dziećmi na platformie Classroom.

W bieżącym roku szkolne rekolekcje wielkopostne będą transmitowane przez TVP3.

  • dla dzieci: 22-24 marca 2021 o godz. 9.30,
  • dla młodzieży: 22-24 marca 2021 o godz. 12.30.