Ułatwienia dostępu

  Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i radością.

Mimo, iż w naszym przedszkolu nie gościliśmy szacownych Seniorów, to wnuczęta uczciły to szczególne  święto. Dla kochanych najbliższych Dziadków,  każda grupa, aby podkreślić  jak ważną rolę odgrywają oni w ich życiu, nagrała film z krótkim  programem artystycznym. W dowód wdzięczności  za opiekę, cierpliwość i poświęcony czas, przedszkolaki przygotowały laurki i własnoręcznie wykonane upominki.

WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, MŁODZIEŃCZEJ ENERGII, POCIECHY Z WNUKÓW I NADZIEI W TO, ŻE KAŻDY DZIEŃ BĘDZIE LEPSZY!