Ułatwienia dostępu

  20 września 2023r. w godzinach porannych nasi harcerze wraz z ministrantami i scholą wzięli udział w grze terenowej.

Grę pod hasłem MISSION POSSIBLE przygotowała opiekunka scholi wraz z naszymi instruktorami . Gra miała na celu połączenie nauczania biblijnego z harcerskimi formami, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia oraz pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży. Całe przedsięwzięcie było nagrywane przez Telewizję Polską.