Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Dnia 7 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Lipsku pierwszoklasiści zostali przyjęci do szkolnej społeczności. Uczniowie zostali wprowadzeni i powitani przez starszych uczniów z klasy ósmej.

  Następnie zaprezentowali swoją wiedzę i  umiejętności  w czasie pierwszego szkolnego egzaminu, wykonując przygotowaną wcześniej część artystyczną. Udowodnili, że znają i kochają swoją Ojczyznę, że umieją poruszać się po drogach, że znają zasady grzecznego zachowania. Obiecali też, że będą starali się być wzorowymi uczniami. Następnie dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły i po tym wszystkich dostąpiły zaszczytu pasowania na ucznia klasy pierwszej. Pani Dyrektor  dokonała tej  ceremonii, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: Pasuję Ciebie na ucznia klasy pierwszej.

  Na pamiątkę tego wydarzenia, zostaną dyplomy, odznaki i wykonane zdjęcia.