Ułatwienia dostępu

czyt091   Samorządowe Przedszkole w Lipsku otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na zakup książek będącymi nowościami wydalniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych, które są dostępne na rynku księgarskim) oraz na realizacje zadań promujących czytelnictwo.

Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 750 zł.