Ułatwienia dostępu

Wykaz podręczników  dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2023/24 do kupienia przez rodziców: