Harcerstwo

  25.09.2022r. druhny z naszej drużyny włączyły się w kwestę z puszkami przy kościele parafialnym w Lipsku. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie Michała oraz pierwszy turnus rehabilitacji. Zebrana kwota to 5 174 zł i 5£!!! Hojność darczyńców była niesamowita!

  23.09.2022r. nasi harcerze wzięli udział w kolejnej lekcji patriotyzmu. W 102 rocznicę Bitwy Niemeńskiej uroczystość rozpoczęła się mszą św podczas której w oprawie udział brały nasze druhny. Po mszy odsłonięty i poświęcony został obelisk upamiętniający pobyt marszałka Józefa Pilsudskiego w Lipsku. Drużyna nasza wystawiła wartę oraz miała zaszczyt posadzić Dąb Wolności. Po uroczystości spotkaliśmy się z harcerzami z Wilna.

  18.09.2022r. w Sokółce nasza drużyna w ramach zbiórki harcerskiej uczestniczyła w obchodach 102. rocznicy zwycięstwa w Bitwie Niemeńskiej.

  W dniu 3.09.2022 roku wzięliśmy czynny udział w Dożynkach Diecezjalno - Gminnych. Przypadła nam w udziale zaszczytna funkcja pełnienia Białej Służby, zgodnie z prawem harcerskim - Nieść pomoc bliźnim. Roznosiliśmy wszystkim uczestnikom wodę, w razie potrzeby odprowadzaliśmy potrzebujących do punktu medycznego, dh. Ela czytała modlitwę wiernych, a dh. Asia i Nikola wzięły udział w procesji darów.