Ułatwienia dostępu

  Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. (por. Mk 10,45). Już po raz 30 harcerze i harcerki przekazują ten Płomień mieszkańcom miast, przedstawicielom organizacji. 19 grudnia w godzinach popołudniowych drużyna 6 LDHSG „Żubry” otrzymała z rąk harcerzy z 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej "Gladius" oraz 1 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej "Spatha" Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazanie nastąpiło w harcówce na ręce druhny Eli, dh Bożeny i dh. Leszka. Natomiast 20 grudnia podczas mszy św. o godz 8.00 nasi instruktorzy uroczyście wnieśli to światło do naszego kościoła w Lipsku. W oprawie mszy św. wzięli udział również pełnoletni harcerze dh. Kinga i dh. Hubert. Dziękujemy. Pragnęliśmy, aby to światło dotarło do domów wszystkich mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Po mszy św. ogień z Groty z Betlejem wraz z harcerzami czekał przed kościołem w formie rozpalonego ogniska. Każdy mógł go zabrać do swojego domu.