Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej jak co roku zaprosiło harcerzy z naszej drużyny do uczczenia 101 rocznicy Bitwy nad Niemnem. W godzinach porannych 17 września 2021r. uroczystości rozpoczęto VIII Sztafetą Niepodległości spod Kopca Wolności w Lipsku. Druhny i druhowie z 6 LDHSG „Żubry” swoim udziałem w tym wydarzeniu oddali hołd mieszkańcom tych ziem walczących o niepodległość.