Ułatwienia dostępu

„Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica wielkich myśli,

Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają, ci co przeszli.”

  Jak co roku harcerze z 6 LDHSG „Żubry” postanowili złożyć hołd wielkim Polakom, którzy zapisali się na kartach historii i uczcić 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W samo południe wzięliśmy udział we mszy św. w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie, który jest szczególnie ważny w obliczu obecnej sytuacji. Po mszy przemaszerowaliśmy pod pomnik „Zginęli za Polskę”, aby tam wspomnieć ważne momenty z historii naszego kraju. Wystawiliśmy też wartę przy pomniku wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz żołnierzami z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „Grzmot”. Podniosła atmosfera uroczystości, łopocząca na wierze flaga i melodia hymnu państwowego sprawiły, że na nowo odczuliśmy znaczenie pojęcia „patriotyzm”.