Ułatwienia dostępu

  Dni 25- 27 .08. 2023r. nasza drużyna spędziła w cudownym miejscu na bazie harcerskie w Doktorcach. Uczestniczyliśmy w zlocie z okazji 100- lecia Chorągwi Białostockiej.

Cóż to był za wspaniały czas! Nie zabrakło uroczystego ogniska, wspólnych rozmów. Złożyliśmy do kapsuły czasu symbole naszego hufca i nazwę naszej drużyny, którą otworzą przyszli harcerze za kolejne 100 lat. Przyrzeczenie harcerskie złożył dh Patryk. Przyjęła je nasza druhna Naczelnik ZHP hm. Martyna Kowacka. W sobotę podczas gry miejskiej chodziliśmy wieloma zakątkami Białegostoku i zaliczaliśmy poszczególne zadania. Wzięliśmy udział w uroczystym apelu na Rynku Kościuszki. Wieczorem po kolacji czekały na nas kolejne atrakcje, takie jak foto budka i koncert grany przez zespół „ Wszyscy byliśmy harcerzami”. Ostatniego dnia nie zabrakło ciekawych zajęć programowych tj. survivalu, terenoznawstwa, samoobrony, kuchni polowej, medycyny pola walki czy spływu kajakami. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, Apelu końcowym i z uśmiechami na twarzach wróciliśmy do domów. To była niezapomniana przygoda.