Ułatwienia dostępu

  Podczas niedzielnej mszy świętej 20 października nasi harcerze licznie wzięli udział w uroczystości odsłonięcia w kościele w Lipsku pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom Obławy Augustowskiej.

Wystawiona została warta honorowa razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej i WOTu. Na zakończenie mszy św. harcerze tablice z 11 nazwiskami osób zamordowanych w Obławie Augustowskiej ustawili na symbolicznych grobach przy kościele. Była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.