Ułatwienia dostępu

  Pracowite trzy dni spędziliśmy na dzieleniu się Betlejemskim Światłem Pokoju. 20 grudnia na granicy polsko - białoruskiej w Kuźnicy komendant Chorągwi Białostockiej hm. Krzysztof Jakubowski przekazał BŚP na ręce harcerzy z Grodna. Przedstawiciele naszej drużyny również w tym brali udział i zabrali światełko do Lipska. 22 i 23 grudnia nasi harcerze dzielili się BŚP z mieszkańcami gminy. Najpierw w niedzielę na mszy św. o godzinie 8.00 w Lipsku oraz 10.00 w Rygałówce uroczyście wnieśliśmy światło do kościołów parafialnych. Przygotowaliśmy oprawy liturgiczne mszy, a po ich zakończeniu wszyscy chętni mogli wziąć zapalone znicze do swoich domów. Taka możliwość była również po wszystkich pozostałych mszach. Poniedziałkowe przedpołudnie upłynęło nam na dzieleniu się światłem z pracownikami zakładów pracy na terenie Lipska. W Urzędzie Miejskim w Lipsku przekazaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju na ręce pana Lecha Łępickiego- Burmistrza Lipska oraz pracowników. Odwiedziliśmy również: SP ZOZ, MGOK, Zakład Gospodarki Komunalnej, banki, pocztę, MGOPS, USC, Straż Graniczną oraz prywatnych inwestorów. Dziękujemy wszystkim za miłe przyjęcie, dobre słowo oraz życzenia.

Bożena Zaniewska