Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Harcerstwo

  Pracowite trzy dni spędziliśmy na dzieleniu się Betlejemskim Światłem Pokoju. 20 grudnia na granicy polsko - białoruskiej w Kuźnicy komendant Chorągwi Białostockiej hm. Krzysztof Jakubowski przekazał BŚP na ręce harcerzy z Grodna. Przedstawiciele naszej drużyny również w tym brali udział i zabrali światełko do Lipska. 22 i 23 grudnia nasi harcerze dzielili się BŚP z mieszkańcami gminy. Najpierw w niedzielę na mszy św. o godzinie 8.00 w Lipsku oraz 10.00 w Rygałówce uroczyście wnieśliśmy światło do kościołów parafialnych. Przygotowaliśmy oprawy liturgiczne mszy, a po ich zakończeniu wszyscy chętni mogli wziąć zapalone znicze do swoich domów. Taka możliwość była również po wszystkich pozostałych mszach. Poniedziałkowe przedpołudnie upłynęło nam na dzieleniu się światłem z pracownikami zakładów pracy na terenie Lipska. W Urzędzie Miejskim w Lipsku przekazaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju na ręce pana Lecha Łępickiego- Burmistrza Lipska oraz pracowników. Odwiedziliśmy również: SP ZOZ, MGOK, Zakład Gospodarki Komunalnej, banki, pocztę, MGOPS, USC, Straż Graniczną oraz prywatnych inwestorów. Dziękujemy wszystkim za miłe przyjęcie, dobre słowo oraz życzenia.

Bożena Zaniewska

  Zgodnie z tradycją naszej drużyny jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się na wigilii harcerskiej. Na to uroczyste spotkanie przybyli zaproszeni goście: pani dyrektor SP w Lipsku Barbara Aleksiejczyk, p. wicedyrektor Teresa Sapieha oraz p. dyrektor SP w Bartnikach Marzena Hawrylik. Na harcerskiej wigilii nie mogło zabraknąć jasełek, dzielenia się opłatkiem, wspólnego śpiewu kolęd, Mikołaja z Aniołkami oraz wigilijnych potraw. Wspaniała świąteczna atmosfera, dobra zabawa, wspólne śpiewanie wypełniły ten magiczny wieczór.

Bożena Zaniewska

  W sobotę 15 grudnia w ramach obchodów 15 lecia powstania drużyny instruktorzy zorganizowali chętnym harcerzom wyjazd do Warszawy. Wycieczkę naszą rozpoczęliśmy wcześnie rano.

  7 grudnia we wczesnych godzinach porannych razem z drużyną ze Sztabina wyjechaliśmy na zbiórkę Chorągwi ph "Druh Kaczorowski - harcerz, patriota, autorytet" do Białegostoku. Nasze dwa patrole wzięły udział w grze pionu starszoharcerskiego. Jeden z patroli prowadzony przez dh. Kingę zajął I miejsce. Gratulujemy dziewczynom!