Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Harcerstwo

  Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. (por. Mk 10,45). Już po raz 30 harcerze i harcerki przekazują ten Płomień mieszkańcom miast, przedstawicielom organizacji. 19 grudnia w godzinach popołudniowych drużyna 6 LDHSG „Żubry” otrzymała z rąk harcerzy z 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej "Gladius" oraz 1 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej "Spatha" Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazanie nastąpiło w harcówce na ręce druhny Eli, dh Bożeny i dh. Leszka. Natomiast 20 grudnia podczas mszy św. o godz 8.00 nasi instruktorzy uroczyście wnieśli to światło do naszego kościoła w Lipsku. W oprawie mszy św. wzięli udział również pełnoletni harcerze dh. Kinga i dh. Hubert. Dziękujemy. Pragnęliśmy, aby to światło dotarło do domów wszystkich mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Po mszy św. ogień z Groty z Betlejem wraz z harcerzami czekał przed kościołem w formie rozpalonego ogniska. Każdy mógł go zabrać do swojego domu.

 

W ramach współpracy z Fundacją Odpowiedzialni Za Marzenia z Ełku nasi harcerze realizowali projekt „ Z(k)amiEń Paryż, Góry, USA…na PoLsKę – na Ełk, na Mazury”.

  Kolejny już rok jedną z październikowych zbiórek harcerskich spędziliśmy w naszym parku miejskim, zbierając kasztany i żołędzie, zgodnie z 6 punktem Prawa Harcerskiego- „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.