Ułatwienia dostępu

Harcerstwo

Szanowni Państwo!

Wraz z harcerzami 6LDHSG Żubry, chcielibyśmy Państwa zachęcić do wsparcia naszej drużyny.

Na co przeznaczamy uzyskane środki z 1% ?

1. Dofinansowujemy śródroczną pracę drużyny. 2. Dofinansowujemy biwaki i rajdy harcerskie. 3. Kupujemy dodatkowe elementy umundurowania. 4.Przeznaczamy na inne działania, które będą zmierzać do lepszego wychowania młodzieży zrzeszonej w naszej drużynie .

W jaki sposób przekazać 1%?

Ofiarodawca wpisuje w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego nazwę: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Hufiec Sokółka 6 LDHSG Żubry oraz KRS: 0000271846

To niezwykle mała rzecz, ale jakże dla nas pożyteczna. Dziękujemy za potencjalną pomoc.

  Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. (por. Mk 10,45). Już po raz 30 harcerze i harcerki przekazują ten Płomień mieszkańcom miast, przedstawicielom organizacji. 19 grudnia w godzinach popołudniowych drużyna 6 LDHSG „Żubry” otrzymała z rąk harcerzy z 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej "Gladius" oraz 1 Dąbrowskiej Drużyny Wędrowniczej "Spatha" Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazanie nastąpiło w harcówce na ręce druhny Eli, dh Bożeny i dh. Leszka. Natomiast 20 grudnia podczas mszy św. o godz 8.00 nasi instruktorzy uroczyście wnieśli to światło do naszego kościoła w Lipsku. W oprawie mszy św. wzięli udział również pełnoletni harcerze dh. Kinga i dh. Hubert. Dziękujemy. Pragnęliśmy, aby to światło dotarło do domów wszystkich mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Po mszy św. ogień z Groty z Betlejem wraz z harcerzami czekał przed kościołem w formie rozpalonego ogniska. Każdy mógł go zabrać do swojego domu.

 

W ramach współpracy z Fundacją Odpowiedzialni Za Marzenia z Ełku nasi harcerze realizowali projekt „ Z(k)amiEń Paryż, Góry, USA…na PoLsKę – na Ełk, na Mazury”.

  Kolejny już rok jedną z październikowych zbiórek harcerskich spędziliśmy w naszym parku miejskim, zbierając kasztany i żołędzie, zgodnie z 6 punktem Prawa Harcerskiego- „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II

  Harcerze z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie, w związku ze zbiórką 24 kwietnia żywności, suchego prowiantu, wody, środków opatrunkowych, płynów na dezynfekcję rąk, rękawic roboczych itp. strażakom walczącym z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dziękujemy wszystkim darczyńcom: mieszkańcom Lipska i okolic, właścicielom firmy Krówka markety rolno – budowlane Lipsk, firmy budowlanej Maxbud Lipsk, apteki Chaber oraz apteki Twoja. Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość. Bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe. Dziękujemy.