Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Od pierwszej klasy do ostatniej, zbratani wspólnym celem,

Tworzymy razem swoją przyszłość, zdążając w życie śmielej.

Każdego dnia po parę kroków, zbliżamy się do świata,

Tajemnic przecież tyle wokół, w człowieku, w ziemi, w kwiatach.

 

Ref.:

Cześć nasza Szkoło, cześć! Tu dla nas drugi dom,

dla Ciebie nasza pieśń, ufamy w dobroć Twą.

Niechaj codzienny trud mądrością krzepi nas -

sięgniemy wyżej gwiazd i prześcigniemy czas.