Ogłoszenia

  Od 19 kwietnia 2021 r. Samorządowe Przedszkole w Lipsku wznawia swoja pracę na normalnych zasadach. Zapraszamy!

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku

  Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Lipsku informuje, że zgodnie decyzją Kancelarii Premiera RP przedszkola pozostają zamknięte. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) w trakcie trwania ich dyżuru lub służby. Wszyscy zainteresowani z w/w grupy, zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do placówki załączonego wniosku.

  Od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki zdalnej. Wychowawczynie klas poinformują Rodziców/Opiekunów o terminie spotkań z dziećmi na platformie Classroom.

W bieżącym roku szkolne rekolekcje wielkopostne będą transmitowane przez TVP3.

  • dla dzieci: 22-24 marca 2021 o godz. 9.30,
  • dla młodzieży: 22-24 marca 2021 o godz. 12.30.