Ułatwienia dostępu

  Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku https://www.gov.pl/attachment/d4924782-dc8f-4a2a-993e-6aaa99a8d56b. Publikacja MEiN prezentuje aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

 Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku

 Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno przemieszczania się, jak również różnych form aktywności i odpoczynku.

Bezpieczne zabawy i aktywności na świeżym powietrzu

 Dzieciom w zimowych zabawach powinni towarzyszyć dorośli opiekunowie. Do zabaw i aktywności na świeżym powietrzu należy wybierać tylko bezpieczne, najlepiej specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi ani przywiązywać ich do samochodu czy ciągnika rolniczego. Zorganizowanie w ten sposób kuligu na drogach publicznych jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla jego uczestników.

Rodzice i opiekunowie powinni również zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci wybierających się na spacer, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Warto przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz wyposażyć najmłodszych w elementy odblaskowe.

Kontrola środków transportu

 O przeprowadzenie kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mogą zwrócić się organizatorzy wypoczynku oraz rodzice i opiekunowie dzieci. Kontrole są prowadzone zarówno w punktach kontrolnych, w miarę możliwości w miejscu wyjazdu autokaru, jak i na głównych szlakach komunikacyjnych.

Na stronie Bezpieczny autobus https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ rodzice mogą sprawdzić m.in., czy pojazd, którym dzieci pojadą na wypoczynek, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Zaplanowane indywidualne wyjazdy

 Rodzice, którzy udają się z dziećmi na wypoczynek własnym środkiem transportu, powinni przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz jego wyposażenie. Warto pamiętać, że podstawą bezpiecznej podróży jest bezpieczna prędkość. Ważna jest również odpowiednia kondycja psychofizyczna kierowcy.

Polecane serwisy

 Planując zimowy odpoczynek, warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez różne służby i instytucje publiczne. Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron i serwisów internetowych:

Wypoczynek za granicą

 Podczas planowania wyjazdów zagranicznych konieczne jest bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szczególnie w zakładce Informacje dla podróżujących https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

 Wszystkie osoby, które planują wyjazd zagraniczny, zachęcamy do pobrania aplikacji Polak za granicą <https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polakzagranica>. To sprawdzone źródło informacji w podróży, w którym można znaleźć m.in. kontakty do polskich placówek zagranicznych.

 Barbara Aleksiejczyk

 Dyrektor ZSS w Lipsku

 ul. Szkolna 1

 16- 315 Lipsk

 tel.: 87 6423059