Ogłoszenia

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE
UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

Od 13 do 25 marca 2020 r.
nie będą kursowały autobusy dowożące dzieci do szkoły.

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE
UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW
Od 12 do 25 marca 2020 r.
w Zespole Szkół Samorządowych  w Lipsku
zostają zawieszone zajęcia.
Dn. 12 i 13 marca mogą Państwo jeszcze wysłać dzieci
zarówno do szkoły jak i do przedszkola -
jeśli nie mają Państwo możliwości
zajęcia się nimi w domu.
W tych dniach nie będzie zajęć dydaktycznych,
zapewnimy tylko opiekę.
W tych dniach możliwy jest jeszcze
dojazd do szkoły autobusami.
Od 16 marca
nie prowadzimy ani dowożenia, ani opieki w szkole i przedszkolu.
O dalszych decyzjach będziemy informowali na stronie internetowej szkoły.

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku