Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

  Z inicjatywy młodzieży, Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku włącza się w akcję organizowaną przez Parafię Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

SOLIDARNI Z MUNDUREM POLSKIM

  • 12 listopada 2021 r. (piątek)
  • 7 stycznia 2022 r. (piątek)
  • 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
  • 24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) – dla uczniów klas I - VII
  • 17 czerwca 2022 r. (piątek)

  W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku ogłasza III edycję konkursu plastycznego dla dzieci pt.:

„STOP przemocy”

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie!

Za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny.

Harmonogram dowozów/odwozów na r. szk. 2021/2022

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.