Ułatwienia dostępu

Urząd Miejski w Lipsku informuje, iż dnia 13 kwietnia 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

  Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego 2021/2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

  W ramach przedsięwzięcia uczniowie klas I-III będą mogli podczas jednodniowej wycieczki, poznać największe osiągnięcia polskiej nauki, zwiedzić Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także odwiedzić Zamek Królewski. Kolejna grupa uczniów z klas I-III odwiedzi Białostocki Teatr Lalek i pozna największe osiągnięcia polskiej nauki w trakcie wizyty w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Prof. A. Myrchy w Białymstoku. Uczniowie klas IV-VIII podczas dwudniowej wycieczki zwiedzą Bibliotekę Uniwersytecką
w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Wkład własny Urzędu Miejskiego w Lipsku : 25.450 zł
Dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki: 20.000 zł