Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które w naszej szkole odbyły się 11 października 2019 r. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Lech Łępicki Burmistrz Lipska, Ks. Kan. Waldemar Sawicki Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, emerytowani pracownicy oraz bliscy naszych uczniów.

  Występ Troglodyci są wśród nas przygotowali uczniowie klas piątych pod kierunkiem swoich wychowawczyń: pani Jolanty Łępickiej, pani Agnieszki Krzywickiej i pani Katarzyny Kiejko. Oprawą muzyczną i prezentacją tańca zajęła się pani Wioletta Rokita. Nad nagłośnieniem czuwał pan Rafał Magiera, a fotorelację przygotował pan Zbigniew Krzywicki. W trakcie spotkania zostały wręczone stypendia uczniom, którzy w II półroczu 2018/2019 uzyskali średnią ocen 5,4 i wyższą.

W tym dniu odbyły się również uroczystości na szczeblu wojewódzkim, w czasie których Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski odznaczył panią wicedyrektor Teresę Sapiehę, panią Krystynę Bochenek i panią Krystynę Żabicką medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Barbara Aleksiejczyk