Ułatwienia dostępu

  23.09.2022r. nasi harcerze wzięli udział w kolejnej lekcji patriotyzmu. W 102 rocznicę Bitwy Niemeńskiej uroczystość rozpoczęła się mszą św podczas której w oprawie udział brały nasze druhny. Po mszy odsłonięty i poświęcony został obelisk upamiętniający pobyt marszałka Józefa Pilsudskiego w Lipsku. Drużyna nasza wystawiła wartę oraz miała zaszczyt posadzić Dąb Wolności. Po uroczystości spotkaliśmy się z harcerzami z Wilna.