Nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września o godz. 9:00

w sali gimnastycznej.

Wycieczka do Trójmiasta i Malborka - informacje dla uczniów i rodziców

  W dniach 30-31 maja 2017 r. planowana jest wycieczka uczniów ZSS w Lipsku do Trójmiasta i Malborka. Uczestniczą w niej głównie chórzyści z zespołu „Tremolo" w Lipsku oraz uczniowie, którzy wyróżnili się w sposób szczególny w pracy na rzecz szkoły i środowiska (zwycięzcy różnych konkursów, laureaci i finaliści, osoby z najwyższą średnią ocen itp.). Jest to dla nich nagroda za wytrwałą pracę i zachęta do dalszych wysiłków.
  W wycieczce uczestniczy łącznie 46 osób z ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 5 absolwentek. Kierownikiem wycieczki jest pani Ewa Renkowska, a opiekunkami pani Bożena Zaniewska, pani Krystyna Bochenek i pani Elżbieta Bienasz.
Opiekunowie przypominają uczniom i ich rodzicom o zabraniu ze sobą ważnej legitymacji szkolnej, stosownego ubrania (kurtka przeciwdeszczowa, ciepła bluza, wygodne buty, buty na zmianę), leków (jeśli są przyjmowane), kanapek na pierwszy dzień (w tym dniu będzie dopiero obiadokolacja). Wyjazd w dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 5:00 spod budynku szkoły. Zbiórka uczestników imprezy o godz. 4:40. Prosimy o punktualne przybycie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, tel. 87 6423059.

Czytaj więcej: Wycieczka do Trójmiasta i Malborka - informacje dla uczniów i rodziców

Piknik rodzinny

piknik rodzinny - plakat 2017

Spotkanie z rodzicami

  Już w najbliższą środę 26.04.2017 r. o godz 15.10 spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku.
Program spotkania:

  • Pedagogizacja rodziców i nauczycieli na temat: Bezpieczeństwo w Internecie - wszyscy rodzice i nauczyciele, korytarz I piętro.
  • Spotkania z wychowawcami w klasach: wyniki w nauce, sprawy bieżące.

  Serdecznie zapraszamy.

Dni wolne

Przerwa świąteczna:
13 kwietnia 2017 r. (czwartek) – 18 kwietnia 2017 r. (wtorek).

Egzaminy gimnazjalny:
19, 20, 21 kwietnia 2017r. (środa, czwartek, piątek)
są dniami wolnym dla uczniów
klas I i II gimnazjum

Terminy rekrutacji do przedszkola

  Zgodnie z zarządzeniem Nr 262/2017 Burmistrza Lipska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowego Przedszkola w Lipsku terminy rekrutacji przedstawiają się następująco:
  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – do dnia 15 marca 2017 roku.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 roku.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

  Kryteria rekrutacji
  Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

  Wzór wniosku dostępny jest w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Samorządowe Przedszkole w Lipsku – 87 6423055

OGŁOSZENIE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY
„PTAK Z BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO"
PODPISANE PRACE- IMIĘ, NAZWISKO, KLASA - PRZYNOSIMY DO OPIEKUNA SU P.B. MUCHY DO 18.03.2017
TECHNIKA WYKONANIA DOWOLNA, FORMAT A4.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Plany lekcji

Do pobrania są nowe plany lekcji (ważne od 6 lutego 2017r.):

Spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku

19.01.2017 r. (czwartek) o godz. 15:10

Porządek:
1. Spotkanie ogólne – hol na I piętrze

  • Występ Małej Pasji
  • przedstawienie wyników klasyfikacji półrocznej

2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:

  • przedstawienie wyników nauczania i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2016/17;
  • przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie – klasy 5-te SP i klasy: 2C,3A,3B gimnazjum
  • egzamin gimnazjalny - klasy trzecie, ogólne zasady.
  • sprawy różne klasy i szkoły;

  Klub Misyjny „Rafiki" zaprasza również na kiermasz własnoręcznie uszytych zabawek w ramach akcji charytatywnej.

Spotkanie z rodzicami

  Zapraszamy rodziców uczniów ZSS w Lipsku na spotkanie z wychowawcami w dniu 17.11.(czwartek) o godz. 15.10.
Tematyka spotkania: Informacja o postępach ucznia w nauce, sprawy bieżące klasy. Konsultacje z nauczycielem przedmiotu.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2396046

Ogląda nas

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.