Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

W dniach 3 i 4 sierpnia 2020 r. w godz. 9.30- 13.30 serdecznie zapraszam do szkoły po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.

Przypominam, że otrzymaliście też dane do logowania dla zdających umożliwiające sprawdzenie wyniku egzaminów w dniu ich ogłoszenia, tj. 31 lipca 2020 r.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku