Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w rekolekcjach adwentowych w dniach 16-17.12. 19 r. Msza Św. dla uczniów jest o godz. 13:00, po której jest odwóz spod kościoła. Msza rekolekcyjna jest w ramach 6 i 7 lekcji, dlatego uczniowie klas IV-VIII idą do świątyni pod opieką nauczycieli. Klasy młodsze pod opieką rodziców lub wychowawcy po uzgodnieniu.

Dyrekcja