Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  W związku z przerwą świąteczną trwającą od 23. 12.19 r. do 03.01.20 r. szkoła i przedszkole może zorganizować opiekę w dniach „pracujących”. Proszę rodziców o zgłaszanie potrzeby zorganizowania opieki do wychowawców /intendenta do 18.12.19 r. (środa) z podaniem dni oraz godzin ewentualnego pobytu dziecka w szkole/przedszkolu.

Dyrekcja