Ułatwienia dostępu

Przedszkole

  Samorządowe Przedszkole w Lipsku w roku 2022 realizuje projekt w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Przedszkole otrzymało 3750 zł na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo. Wsparcie finansowe MEiN  -  3000 zł. oraz organu prowadzącego – 750 zł.

 • 7:00–8:00 Schodzenie się dzieci.
 • 7:30 - 8:15 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.
 • 8:15–8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
 • 8:30 Śniadanie.
 • 9:00–10:30 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
 • 10:30–10:40 Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.
 • 10:40–11:40 Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.
 • 11:40–11:50 Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.
 • 11:50–12:00 W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
 • 12:00 Obiad.
 • 12:30 - 14:30 Odpoczynek na leżakach – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.(grupa 3- 4 latki)
 • 12:30–15:00 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.(grupa 5-6 latki).
 • 15:00 Podwieczorek.
 • 15:00 - 16:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W placówce znajdują się obecnie grupy: 2,5-3-latki, 4-latki i dwie grupy 5-6-latków.

  Dzieci mają do swojej dyspozycji:

 • sale zajęć - duże, przestronne i słoneczne, estetycznie urządzone,
 • salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy dostosowany do wieku,
 • sanitariaty w każdej sali.

  Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 do 16:00.
  Zapewniamy dzieciom dwa posiłki dziennie:

 • 8:30 - śniadanie,
 • 12.00 - obiad.
 • 15:00 - podwieczorek.

Dzieciom z nietolerancją białka proponujemy dietę zastępczą.